Конгрес 2013 року

 


 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ВГО «УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ СПОРТИВНОЇ ТРАВМАТОЛОГІЇ, ХІРУРГІЇ КОЛІНА ТА АРТРОСКОПІЇ» 29–30 квітня 2013 року

Українська А соціаці я спортивної травматології, хірургії коліна та артроскопії . (УАСТКА) була створена в 1998 році. Мотивом такої пропозиції був факт бурного розвитку новітніх, артроскопічних технологій в Японії, Сполучених Штатах Америки, Канаді і багатьох державах Європи. Успішне застосування ендоскопічної діагностики та оперативних втручань відзначено провідними ортопедами травматологами світу. Мета Асоціації є оволодіння сучасними технологіями з артроскопії, спортивної травматології, втілення малоїнвазивних оперативних втручань в клінічну діяльність, обмін досвідом між провідними фахівцями цього напрямку та навчання молодих спеціалістів.

У першому році свого існування Асоціація налічувала 117 членів і 19 обласних осередків З кожним роком кількість членів збільшувалась та на сьогоднішній момент вона становить 245 фахівців.

Під час останнього з ’ їзду УСТКА Президентом Асоціації переобрано проф. Коструба О.О., віце-президентами –проф. Головаха М.Л. та к.м.н. Лінько Я.В., Секретарем- д.м.н. Зазірного І.М

В правління Асоціації обрано 9 лікарів з різних регіонів України, а саме к.м.н.Болховітін П.В. (Харків), Корсунський О. М. (Полтава),к.м.н. Костогриз О.А. (Київ), к.м.н. Луцишин В.А. (Вінниця), проф..ЛябахА.П. (Київ), Манжалій В.В. (Київ), к.м.н.Олініченко Г.Д. (Севастополь), к.м.н. Ріган М.М., к.м.н.Сергієнко Р.О., (Київ),

З’їзд обрав Ревізійну комісію Асоціації в складі к.м.н.Баніта О.В. (Запоріжжя), к.м.н. Блонського Р.І. (Київ), к.м.н.Євсєєнка В.Г. (Київ).

Члени Асоціації широко обговорюють питання хірургії хрестоподібних зв’язок, пошкодження хряща колінного суглоба, травми м’язів, патології плечового суглоба, сучасних методів діагностики в ортопедії, артроскопії кульшового суглоба, реконструктивних позасуглобових операцій, патології стопи, ушкодження сухожилків, застосування біотехнологій в ортопедії (фактори росту, стовбурові клітини), пошкоджень хребта в спорті.

З 1998 року кожен рік Ассоціація проводить науково-практичні конференції з запрошенням міжнародних відомих фахівців з країн Європи і Азії (Узбекистан, Білорусь, Литва, Польща, Росія, Німеччина, Швеція, Італія, Франція, Швейцарія, Голандія, Чехія, Бельгія).

УАСТКА 2013 році проведе 2 науково-практичні конференції в Україні : 29-30 квітня в м.Севастополь (Крим) та 5-6 жовтня в м.Харків.

У 2014 році планується проведення науково-практичної конференції 18-19 вересня в м.Києві.

Фахівці УАСТКА почали приймати активну участь в роботі міжнародних організацій.

В 2007 році українська делегація брала участь в роботі конгресу Міжнародного товариства з артроскопії, хірургії колінного суглоба та спортивної ортопедичної медицини ( ISAKOS ) у Флоренції (Італія), в 2008 році - в роботі конгресу Європейського товариства спортивної травми, хірургії коліна та артроскопії ( ESSKA ) в м. Порто (Португалія), в 2009 році – в роботі конгресу ISAKOS в м. Осака (Японія). Під час конгресу в Осаці двоє лікарів України було включено в комітети виконкому цієї організації (д.м.н. Зазірний І.М. став працювати в артроскопічному комітеті, а професор Коструб О.О. – в інтеграційному комітеті).

Члени Асоціація беруть активну участь в Конгрес ах ESSKA та ISAKOS

На сьогоднішній день 11 лікарів України є членами ESSKA та 10 – членами ISAKOS . Значну роль у освоєнні нових методик артроскопічної хірургії та спортивної травматології відіграють відрядження наших фахівців за кордон у провідні клініки Європи та Америки. Тільки за останні роки більше 65 українських фахівців були на стажуванні у Канаді, Німеччині, Австрії, Угорщині, Великій Британії, Польщі, Росії.